Suche

Vereinsmeisterschaft 2019

Schützenkönig      "Luftgewehr"
Hans   B ö h r i n g e r 210,6 Teiler    
1. Ritter
Heiko Mehlan
271,2 Teiler  
2. Ritter
Michael Grupp
322,1 Teiler  
 
Schützenkönig      "Luftpistole"
Peter W a g n e r 725,7 Teiler
1. Ritter
Michael Mochmann
995,5 Teiler  
2. Ritter
Guido Deininger
1109,0 Teiler  
     
Schützenkönig      "Jugend - LG"
Kimi W a g n e r 530,9 Teiler
1. Ritter
Josua S t ö s s l
722,1 Teiler  
2. Ritter
Lia Wagner

975,9 Teiler
Lichtgewehr

 
Luftgewehr - Herren I      
1. Bastian Hipp   311 R.
         
Luftgewehr - Herren II      
1. Jürgen Heilig   364 R.
         
Luftgewehr - Herren III      
1. Michael Grupp   346 R.
2. Heiko Mehlan   336 R.
         
Luftgewehr -  Damen I      
1. Jana Mehlan   365 R.
         
Luftgewehr -  Damen III      
1. Inge Seitzer   358 R.
         
Luftgewehr -  Herren IV      
1. Hans Böhringer   356 R.
2. Manfred Knödler   355 R.
         
Luftgewehr Schüler männlich      
1. Kimi Wagner   337 R.
2. Josua Stössel   217 R.
         
Lichtgewehr Schüler  weiblich 40 Schuß  
1. Lia Wagner   273 R.
         
Luftpistole - Herren I      
1. Dag Pares   362 R.
2. Johannes Mochmann   355 R.
3. Michael Urbez   341 R.
4. Marius Baur   326 R.
         
Luftpistole - Herren II      
1. Guido Deininger   341 R.
         
Luftpistole - Herren III      
1. Frank Angetter   353 R.
2. Jürgen Schweizer   352 R.
3. Michael Mochmann   338 R.
4. Heiko Mehlan   262 R.
         
Luftpistole - Herren IV      
1. Michael Pares   360 R.
2. Peter Wagner   330 R.
3. Rainer Kupfer   318 R.
         
Luftpistole - Damen I      
1. Jana Mehlan   253 R.
         
Luftpistole - Damen III      
1. Inge Seitzer   335 R.
         
KK 3 X 10 Standard -  Herren IV      
1. Manfred Knödler   263 R.
2. Hans Böhringer   230 R.
         
         
KK 3 x 10 Unterhebel .22 Allg.-Klasse  
1. Gergerly Zsigo   263 R.
2. Michael Schneider   258 R.
3. Roman Schauer   87 R.
         
         
KK 3 x 10 Unterhebel .22 mit ZF Allg.-Klasse
1. Hans Böhringer   281 R.
2. Frank Angetter   277 R.
         
Sportpistole .22 - Herren I      
1. Dag Pares   275 R.
2. Michael Schneider   224 R.
         
         
Sportpistole .22 - Herren II      
1. Jörg Günschmann   275 R.
2. Achim Krumpschmied   244 R.
3. Guido Deininger   240 R.
         
Sportpistole .22 - Herren III      
1. Frank Angetter   272 R.
2. Michael Mochmann   246 R.
3. Jürgen Schweizer   244 R.
4. Rolf Schmid 2   242 R.
         
Sportpistole .22 - Herren IV      
1. Michael Pares   281 R.
         
Standart Pistole - Herren IV        
1. Michael Pares   516 R.  
           
           
Gebrauchspistole 9 mm - Herren I      
1. Dag Pares   370 R.  
2. Alexander Schell   369 R.  
3. Andreas Stock   369 R.  
           
Gebrauchspistole 9 mm - Herren IV      
1. Michael Pares   378 R.  
2. Werner Staudinger   373 R.  
           
Gebrauchspistole 45 ACP -  Herren I    
1. Dag Pares   379 R.
2. Alexander Schell   376 R.
3. Benedikt Kerßens   375 R.
4. Matthias Mangold   371 R.
5. Matthias Hörsch   344 R.
         
Gebrauchspistole 45 ACP -  Herren II    
1. Jörg Günschmann   379 R.
         
Gebrauchspistole 45 ACP -  Herren III    
1. Frank Angetter   379 R.
         
Gebrauchspistole 45 ACP -  Herren IV    
1. Michael Pares   389 R.
2. Werner Staudinger   374 R.
         
         
Gebrauchspistole  .44 Magn. - Herren I    
1. Alexander Schell   374 R.
         
Gebrauchspistole  .44 Magn. - Herren IV    
1. Michael Pares   385 R.
2. Werner Staudinger   380 R.
         
Gebrauchs-Revolver .357 Magn. Herren I    
1. Dag Pares   369 R.
2. Alexander Schell   368 R.
3. Andreas Stock   368 R.
4. Benedikt Kerßens   368 R.
5. Matthias Mangold   361 R.
6. Gergerly Zsigo   289 R.
7. Michael Schneider   238 R.
         
Gebrauchs-Revolver .357 Magn.Herren II    
2. Jörg Günschmann   379 R.
         
Gebrauchs-Revolver .357 Magn.Herren III    
1. Frank Angetter   375 R.
2. Hubert Baur   363 R.
3. Wolfgang Röthel   340 R.
         
Gebrauchs-Revolver .357 Magn.Herren IV    
1. Michael Pares   379 R.
2. Werner Staudinger   377 R.
         

Page 1 of 2